เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหารถไฟฟ้า

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหารถไฟฟ้า รถยนต์ด้วยเครื่องมือ Scan tool ตามรายละเอียดด้านล่าง

So, what do you think ?