ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ U2T ออกไปก่อน กำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

So, what do you think ?