ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินตำแหน่งอาจารย์พิเศษ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะจ้างงานบริการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) เข้ารับการประเมินฯสมรรถนะในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 

So, what do you think ?