แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ อ่านเพิ่ม

So, what do you think ?