ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

So, what do you think ?