ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมือเครื่องเย็นและปรับอากาศ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องเย็นและปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

So, what do you think ?