ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการแนะแนวฯ และส่งเสริมการอ่านฯ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และโครงการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคา ทำเอกสารการเงินพัสดุ และ PreV-NET

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการทำเอกสารการเงินพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา Pre  V – NET ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนฯ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียน นักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม

แบบรายงานผลและแผน การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงศึกษาธิการ