ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่ม

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชนิดโปร่ง พร้อมประตูสแตนเลส ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชนิดโปร่งพร้อมประตูสแตนเลส ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโปร่งพร้อมประตูสแตนเลสตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม

แผนจัดจ้างทำรั้วและอาคารเอนกประสงค์

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูสแตนเลสฯ และ อาคารเอนกประสงค์ ฯ อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาเช่า รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ดีเซล) 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานเช่าในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,386,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)