แผนการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องเย็นปรับอากาศ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เครื่องมือเครื่องเย็นปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณพฑ์จำนวน 25 รายการ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

  ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณพฑ์จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีด ฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีดเสริมเหล็กแบบชนิดโปร่ง พร้อมประตูสแตนเลส ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประวกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีดเสริมเหล็กแบบชนิดโปร่งพร้อมประตูสแตนเลส ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม