UTHAI THANI

Community College

เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

เดินรณรงโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร

 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ บริเวณตลาดบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

นักศึกษา ชั้นปี 1 และ 2 ระดับ ปวช ทุกสาขาร่วมเดินขบวนรณรงค์

ดึงป้ายให้เป็นระเบียบซินักศึกษา

กว่าจะรวมเป็นแถวกันได้

ดูวุ่นวายกันไปหมด

จัดแถว ไม่อย่างนั้นจะแถวจัด

อาจารย์แต่ละท่าน คุมเข้มตลอดงาน