ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่ม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมือเครื่องเย็นและปรับอากาศ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องเย็นและปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม