เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหารถไฟฟ้า

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหารถไฟฟ้า รถยนต์ด้วยเครื่องมือ Scan tool ตามรายละเอียดด้านล่าง

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ U2T ออกไปก่อน กำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

U2T for BCG

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

  เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ผ่านระบบการรับสมัครเว็บไซต์ https://u2tbcg.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินตำแหน่งอาจารย์พิเศษ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะจ้างงานบริการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) เข้ารับการประเมินฯสมรรถนะในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบริการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

รับสมัครอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ประกาศ รับสมัครอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หลักสูตรการย้อมสีผ้าทอพื้นเมือง

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจากโครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานีกิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการย้อมสีผ้าทอพื้นเมือง ณ อาคารย้อมสี ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทางด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ต่างๆ ตามที่ชุมชนต้องการ รับสมัครออนไลน์  

สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยกการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม 2565 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โทร 022800091-96 ต่อ 4453 , 093-5084446 ดาวน์โหลดใบสมัคร