รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยฯ ปี 2561

BY IN รายงานการประชุม NO COMMENTS YET

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 1 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 2 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 3 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 4 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 5 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 6 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 7 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 8 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 9

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยฯ ปี 2560

BY IN รายงานการประชุม NO COMMENTS YET

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 1 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 2 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 3 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 4 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 5 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 6 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 7 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 8 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 9 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 10 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 11 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 12

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ กรณีพิเศษ

BY IN รายงานการประชุม NO COMMENTS YET

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (กรณีพิเศษ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 4

BY IN รายงานการประชุม NO COMMENTS YET

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีครั้งที่ 4/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม