"มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ชุมชน"

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2545 จัดตั้งและดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนจำนวน 10 จังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาระดับระดับอุดมศึกษา

Read more

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเรียน หยุดเรียน และข่าวอื่นๆ

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทยธานี นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์

Read more